Polmack

Fundamentalnym wydźwiękiem logistyki jest umieszczenie odpowiednich produktów, dóbr oraz usług, w odpowiednim miejscu, czasie oraz warunkach, przyczyniając się do maksymalnej zyskowności firmy. Logistyka ma na celu zaspokojenie popytu na bardzo dobre warunki usług, kosztu oraz jakości. Zajmuje się zarządzaniem przydatnymi środkami do osiągnięcia tego celu, takimi jak powierzchnie, transport, informatyka. Mobilizuje również odpowiednie zasoby ludzkie jak i finansowe - więcej na polmack. Zagwarantowanie jakości usług, to oznacza zgodność z wymaganiami klienta, dają firmie przewagę nad konkurencją. Prowadzenie tego o niskich wydatkach pozwala polepszyć zyski firmy. Osiągnięcie tego, gwarantując bezpieczeństwo, zezwala jednostce gospodarczej uniknąć kar, niemniej jednak również zadbać o środowisko oczywiste. Te parametry zezwalają na wyjaśnienie strategicznego charakteru funkcji logistycznej w jednostce gospodarczej. W tej chwili kierownicy logistyki są członkami komitetów kierowniczych w przedsiębiorstwach i dają sprawozdania akcjonistom. Zadania logistyków są różne: operacyjne, taktyczne oraz strategiczne.