Szkoła pływania Zabrze

By rozwój potomka przebiegał odpowiednio należy zapewnić mu właściwe warunki do udoskonalania zdolności ruchowych. Możliwości takie kreuje środowisko wodne, które jest naturalne dla nowo narodzonych dzieci, które niedawno opuściły łono matki. Kontakt z wodą to dla dziecka świetną forma rozrywki. Łączna zabawa sprzyja również budowaniu więzi emocjonalnej z rodzicami. Badania ujawniły, że dzieci regularnie odwiedzające basen, głównie we wczesnym okresie życia, są mniej narażone na niedociągnięcia postawy, w tym w wielu przypadkach występującą w dzisiejszych czasach skoliozy. Walcz z nimi poprzez szkoła pływania zabrze. Pływanie to wielkie wyzwanie dla małego człowieka i wymaga od niego dużo odwagi. Wzmacnia w ten sposób pewność siebie oraz samodzielność, co ma doniosły wpływ na rozwój psychologiczny. Najprędzej uczą się pływać noworodki niedługo po urodzeniu. Potrafią nurkować i zapobiegać zachłyśnięciu się wodą ponieważ nabyły tę umiejętność w trakcje życia płodowego. Ćwiczenia w wodzie powinny być dobrane do wieku oraz zdolności dziecka. Powinny odbyć się przed ukończeniem 3 miesiąca życia dziecka, jednak najlepiej, jeżeli będzie to ok. 3 miesiąca życia.